#DANĚ // Zrušení daně z nabytí nemovitosti 2020

29.01.2021

Dne 15.9.2020 byl schválen zákon, který se týká zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Koho se to týká a jak požádat o vrácení již zaplacené daně?

O čem zákon je?

Doposud byla povinnost kupujícího při koupi nemovitosti zaplatit daň ve výši 4% z ceny nemovitosti. Tato daň se novým zákonem ze září 2020 ruší. Nově nebude kupující muset daňové přiznání odevzdávat a ani daň platit. Zrušení daně platí i zpětně. Pokud jste náhodou už daň zaplatili, máte nárok na její vrácení.

Koho se týká?

Záleží na tom, kdy byl proveden návrh na vklad vlastnického práva na katastru nemovitostí. Pokud byl proveden v prosinci roku 2019 a později, nemusíte daň platit. Pokud už máte daň zaplacenou a daňové přiznání odevzdané, je třeba si požádat o její vrácení na finančním úřadě.

Jak žádat o vrácení daně?

Pokud jste daň už zaplatili a nemáte u finančního úřadu jiné nedoplatky, je třeba podat žádost o vrácení přeplatku na dani na příslušný finanční úřad. Na stránkách finanční správy naleznete vzor žádosti. Žádost stačí doručit příslušnému finančnímu úřadu a daň vám bude vrácena.

Co dalšího se mění?

Změna časového testu pro daň z příjmu - zvyšuje se časový test z 5 na 10 let. To znamená, že nyní nově musíte vlastnit nemovitost nejméně 10 let, abyste nemuseli platit daň z příjmu v případě prodeje nemovitosti. V případě, že v nemovitosti bydlíte, zůstává 2letý test. Ostatní podmínky pro odpuštění daně z příjmu zůstávají stejné. Platí pro nemovitosti nabyté až od 1. ledna 2021.

Odpočty úroků z hypoték - zůstávají v platnosti. Pouze se snižuje limit odpočtů z 300.000 Kč na 150.000 Kč. Týká se to až bydlení obstaraného po 1. lednu 2022. U bydlení obstaraného do té doby zůstává v platnosti stávající limit 300.000 Kč, a to i v případě pozdějšího refinancování.