6. Celková revize nemovitosti a technická inspekce

26.03.2021

Předtím, než se vrhnete do prodeje nemovitosti, byste měli... pokračování

Předtím, než se vrhnete do prodeje nemovitosti, byste měli vyřešit veškeré nejasnosti kolem vašeho bydlení. Vyjasněte vlastnické vztahy, ošetřete případná zástavní práva, zajistěte výmaz v katastru a nezanesené stavby. Možná nevíte, že kupci vaší nemovitosti si mohou po dobu pěti let od podpisu smlouvy nárokovat zpětnou slevu, pokud objeví technické závady a skryté vady, o kterých jste se nezmínili. Požadovat proplacení nákladů spojených s opravou jim umožňuje zákon. V praxi se tomu děje čím dál častěji, nechte si proto vyhotovit technickou inspekci nemovitosti certifikovaným inspektorem. Od něj po důkladné prohlídce obdržíte technický výstup, kde bude podrobně sepsán aktuální stav a kondice vaší nemovitosti i případná budoucí rizika. Všechny tyto parametry byste měli zanést do kupní smlouvy, abyste byli chráněni.