#ZEMĚDĚLSTVÍ // Chcete koupit pole? Jak na to...

22.10.2021

Plánujete-li koupit ornou půdu, je třeba rozmyslet se, za jakým účelem ji kupujete. Zda jste zemědělec a plánujete na půdě hospodařit, nebo zda jste investor a kupujete ji jako investici do budoucna. Podle toho je nutné i vyhledat pozemek, který bude pro vaše plány vhodný.

Pokud kupující nezná konkrétní kraj, v němž plánuje pozemek koupit, je vhodné spojit se s realitním makléřem, který má v této oblasti zkušenosti a vyzná se v daném regionu. Nejprve vyhledá informace o pozemku v katastru nemovitostí dle listu vlastnictví a další údaje vyčte z katastrální mapy. Jsou to především informace o poloze, tvaru a orientaci pozemku. Důležité je znát celkovou rozlohu pozemku, způsob využití území a případná omezení vyplývající z věcných břemen. Z mapy lze také zjistit, jak vypadají sousední parcely, kdo je vlastní a zaměřit si hranice, které poslouží k lepší orientaci při prohlídce v terénu. Zakreslení významných orientačních bodů, jako jsou vodní toky, silnice, sloup elektrického vedení a podobně, pomůže při reálné obhlídce, právě tak jako fotomapa, kterou lze vytisknout na některých mapových portálech. ZEMĚDĚLSTVÍ Vzhled a kvalita pozemku rozhodují o jeho využití Každý pozemek má svou jedinečnou polohu, tvar a orientaci ke světovým stranám. To také určuje charakter pozemku z hlediska oslunění, teplotních poměrů, srážek, větrného působení a mikroklimatu. Pro jiné účely se hodí například rovinatý pozemek v Polabské nížině, stráň na jižní Moravě, nebo pole na Vysočině. O úrodnosti rozhodují vlastnosti půdy. Proto je dobré přizvat si k prohlídce pozemku odborníka, který je schopen podle barvy půdy a její struktury a tvrdosti určit, co bude na daném pozemku výhodné pěstovat. Je také možné nechat si udělat rozbor půdy, který provádí například Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. Důležitá pro celý ekosystém pozemku je voda. Nejlépe je přímo za většího deště na pozemku pozorovat, kde se voda zachytává, kolik vody je schopna půda pojmout a kudy ostatní voda odtéká. Na místě lze také zjistit, zda byl pozemek v minulosti odvodněn melioračním systémem, který může, ale také nemusí být plně zmapován. Přístupnost a inženýrské sítě je třeba vzít v úvahu Pozemek by měl být pro účely zemědělského využití dobře přístupný. Je třeba zjistit, zda je přístup z veřejné komunikace, nebo zda je cesta soukromá a jaké právo průjezdu má dosavadní majitel pozemku garantované. Mikroklima pozemku může ovlivnit i okolí. Sousedící les či vodní tok přispějí k dobrému mikroklimatu, vedlejší neudržovaná louka může naopak pěstování některých plodin ztížit, například nálety plevelu apod. Také inženýrské sítě vedoucí přes pozemek je nutné vzít v úvahu při plánech na zemědělské využití určitých plodin. Pozor na ochranná pásma, v nichž může být využití pozemku omezeno. Chcete koupit pole? Jak na to. Česká národní banka zvýšila sazby. Obratem rostou i sazby hypoték Bankovní rada České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 p.b. na 1,5 procenta. Hypotéky pokračují ve zdražování. Průměrná nabídková sazba vzrostla v září o další desetinu a začíná se blížit 3procentního hranici. Růst pokračuje i v říjnu. Sazby bude zvyšovat Česká spořitelna i ČSOB. "Zvýšení základní sazby o 3/4procentního bodu je tedy jasný signál pro trh, že ČNB se nehodlá smířit s růstem inflace a sazby bude dál utahovat," říká Libor Vojta Ostatek, ředitel makléřské společnosti Golem Finance, která se specializuje na poradenství v oblasti financování bydlení. Do konce roku by přitom mohla podle ekonomů základní úroková sazba stoupnout až na dvě procenta. Jak se promítají sazby ČNB v sazbách hypoték? Nastavení sazeb ČNB ovlivňují spíše cenu krátkých peněz. Cena dlouhých peněz, tedy i cena zdrojů, z kterých financují banky své úvěry poskytované na delší období - typicky hypoték, odrážejí spíše očekávanou míru inflace v delším horizontu 3, 5 nebo 10 let. Přičemž velký vliv zde má i vývoj úrokových sazeb na zahraničních trzích a nastavení sazeb hlavních centrálních bank. Nicméně pokud se podíváme na dlouhodobý vývoj ceny zdrojů, cen hypoték a sazeb ČNB, je evidentní, že vztah mezi těmito křivkami existuje. Sazby ČNB přinejmenším ukazují budoucí trendy vývoje komerčních úrokových sazeb. V září nabídková sazba vzrostla na 2,77 %. Zdražování hypoték pokračuje. Průměr nabídkových úrokových sazeb v září stoupl dle našeho indexu GOFI70 na 2,77 %. Stejně tak rostly i indexy v ostatních kategoriích LTV. Index GOFI 90 meziměsíčně stoupl o 7 setin procentního bodu na 3,30 %. "Při současném trendu očekáváme, že index GOFI70 do konce roku dosáhne 3procentní hladiny a s určitým zpožděním, daným dobou schvalování úvěrů, se na tuto hranici dotáhnou i průměrné úrokové sazby reálně sjednávaných hypoték," říká Libor Vojta Ostatek z Golem Finance. Index GOFIREAL mapující průměrnou úrokovou sazbu reálně sjednaných hypoték vzrostl v září na 2,56 % (průměr) a nyní v 1. říjnovém týdnu je již na 2,70 %. Zvýšení sazeb avizovala Česká spořitelna a ČSOB. Další se brzy přidají První z bank, která na navýšení sazeb ČNB reagovala, byla ČSOB, která od 11. října zvýší úroky u hypoték pro 3, 5 a 7letou fixaci o 0,3procentního bodu. Nově bude úroková sazba u hypotéky s fixací na pět let 2,99 procenta. Česká spořitelna pak od čtvrtka zvýší úrokové sazby hypoték v průměru o 0,4procentního bodu. Úroková sazba u fixací na pět a osm let tak u spořitelny bude nově začínat na 3,14 %. Z ankety ČTK mezi dalšími bankami navíc vyplývá, že k růstu sazeb u hypoték přistoupí i další banky. S úpravou úrokových sazeb u hypotečních účtů počítá v tomto týdnu Moneta Money Bank. Raiffeisenbank o zvýšení sazeb uvažuje, Komerční banka a UniCredit Bank tento krok nevylučují. Luboš Svačina ŘÍJEN 2021 ŘÍJEN 2021 Každý pozemek má svou jedinečnou polohu, tvar a orientaci ke světovým stranám. To také určuje charakter pozemku z hlediska oslunění, teplotních poměrů, srážek, větrného působení a mikroklimatu. Foto redakce Dosavadní způsob využití pozemku je důležitý Před koupí orné půdy je dobré získat kontakt na zemědělce, který na pozemku dosud hospodaří. Ne vždy to musí být vlastník. Často jsou pole pronajata na základě pachtovní smlouvy. Ta řeší veškeré základní otázky, jako kterákoli jiná nájemní smlouva - tj. především konkrétní podmínky, výpovědní lhůty, předkupní právo apod. V pachtovní smlouvě bývá také ošetřena povinnost zachovat kvalitu půdy, použití pesticidů, insekticidů, způsob hnojení a další podrobnosti o údržbě půdy a zachování její kvality. Proto je dobré osobní setkání se zemědělcem, s nímž je třeba probrat mj. otázky pokračujícího pachtu nebo fakt, že po koupi plánujete pozemek využívat sami. Pozemek patří k nemovitostem, které mají svoji hodnotu. Ta se však mění podle toho, jak se na pozemku hospodaří a jak se s jeho potenciálem nakládá. Kvalitní hospodaření vede ke zlepšování půdní struktury, většímu zadržování vody, k tvorbě kvalitní humusové vrstvy, a tím ke zvyšování její úrodnosti - a tím pádem také její hodnoty.