Prodat nemovitost až o 35 % dráž? Aukce je způsob, jak toho dosáhnout!

Realitní aukce je v současné době moderní, naprosto profesionální a transparentní metoda, jak prodávat nemovitost. V mnoha případech dochází k navýšení tržní ceny až o desítky procent! Spokojené jsou přitom obě strany - jak prodávající, tak kupující, kteří měli možnost stanovit si kupní cenu sami dle svých možností. Tento perfektní prodejní nástroj často v RE/MAX G8 Reality využíváme, jsme v něm řádně proškoleni a garantujeme tak hladký průběh celé akce. 

Jak prodej formou aukce probíhá?

Celý proces od prvého okamžiku řídím a spolu s prodávajícím se na tomto způsobu prodeje dohodnu dopředu. Všichni zájemci o prohlídku jsou rovněž s prodejem formou aukce obeznámeni předem a znají její pravidla. Kupující se tak během prohlídky můžou rozhodnout, zda do aukce vstoupí a zda za nemovitost nabídnou inzerovanou cenu nebo ji dle svého uvážení navýší.

Neustále sleduji vývoj realitního trhu, jeho klesající či stoupající tendence a mapuji konkurenční nabídky. Mám přístup k relevantním analýzám a pro prodávajícího jsem tedy odborným garantem, že aukce dopadne ku prospěchu prodávajícího. Co je ale nutné zmínit - pokud po finálním obdržení nabídkových cen nebude chtít majitel nemovitost prodat, protože výše prodejní ceny neodpovídá jeho představám, nemusí tak učinit!

Jak tedy aukce konkrétně probíhá?

Samotný proces aukce probíhá následovně. Dle zájmu ze strany kupujících vypíši jedno či více kol prohlídek a obeznámím je s termínem, do kterého mají možnost promyslet si akceptaci nabídkové ceny, jejíž návrh předložím. Cílem není prodej uspěchat, ale získat co největší množství uchazečů o koupi. Už jen samotný fakt, že "zájemců je více" má důležitý psychologický efekt a ovlivňuje tak i výši nabídkových cen!

Po realizovaných prohlídkách se v předem domluvený čas přes klientský portál RE/MAX otevře elektronická aukční síň, kam se kupující přihlašují přes unikátní přihlašovací údaje. Zájemci zde vyplní formulář s předem stanovenými kritérii, která slouží pro vyhodnocení nejlepší nabídky. Hlavním faktorem bývá cena, rozhoduje ale i způsob a čas pro úhradu budoucí realizované kupní ceny.

Po uplynutí termínu vyhodnotím došlé nabídky a o výsledku informuji prodávající stranu. Vlastník nemovitosti se pak může rozhodnout, zda dům či byt prodá. Znovu připomínám, že získané nabídky můžete dokonce odmítnout! Nic tedy neriskujete...

Pokud si prodávající z došlých nabídek vybere, přistoupím k dokončení realitního obchodu. Zájemce uzavře nejprve rezervační smlouvu a složí do depozitu rezervační poplatek, poté následuje jednání o budoucí či rovnou kupní smlouvě nemovitosti a úhradě kupní ceny.

Aukce nemovitosti má také tu výhodu, že při ní získáme zpětnou vazbu o skutečné tržní ceně nemovitosti. Pokud například prodáváme nemovitost v místě, kde se domníváme, že nebude tak velká koupěschopnost a stanovíme-li cenu níže, než nám dle výpočtů vychází, ozve se nám na inzerci velký počet zájemců. Díky tomu poznáme, že pro klienta dokážeme dosáhnout vyšší ceny. Vše je ovšem podmíněno důvěrou klienta v moje schopnosti. Aukce je tak ideálním nástrojem k narovnání podhodnocené ceny nebo k dosažení maximální prodejní ceny.

Prodáváte nemovitost a rádi byste se o aukci dozvěděli více? Ozvu se Vám a veškeré Vaše dotazy týkající se realitních aukcí ráda zodpovím osobně.