en-Důležitá změna u nájmu nemovitých věcí od roku 2021

22/02/2021

S účinností od roku 2021 se mění postup uplatnění DPH 

■ u dlouhodobého nájmu nemovitých věcí 

■ mezi plátci 

■ u staveb pro trvalé bydlení.

Konkrétně se ruší možnost uplatnit DPH u dlouhodobého nájmu nemovité věci plátci, pokud předmětem nájmu je:

a) stavba rodinného domu, b) obytný prostor, c) jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, d) stavba, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby nebo části stavby, je-li pronajímána tato část, tvořeno obytným prostorem, e) pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, obytný prostor nebo stavba podle písmene d), s níž je tento pozemek pronajímán, f) právo stavby, jehož součástí je stavba rodinného domu nebo stavba podle písmene d), s níž je právo stavby pronajímáno. 

Uplatní se proto osvobození bez nároku na odpočet daně na vstupu. 

U krátkodobého nájmu staveb (do 48 hodin nepřetržitě), u nájmu prostor a míst k parkování vozidel, u nájmu bezpečnostních schránek a u nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení zůstává DPH 21 %. 

Praktický dopad má tato změna také v oblasti úpravy odpočtu daně podle zDPH § 78 a násl., kdy je nutné zkoumat, jestli není třeba vracet uplatněný odpočet DPH, resp. jeho část. 

Příklad Plátce pořídil v roce 2019 bytovou jednotku za 4,6 mil. Kč včetně 15 % sazby daně. Uplatnil plný odpočet daně 600 000 Kč, protože ji pronajímal jinému plátci k podnikání. V období let 2021 - 2028 provede vždy k 31. 12. úpravu odpočtu daně v podobě vrácení jeho části ve výši 60 000 Kč (ř. 60 přiznání). Celkově tedy vrátí za 8 let 480 tis. Kč.

Zdroj: ARK ČR